Fizika kursining nazariy konsepsiyalari: ma’ruza, amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlari orqali berilgan ma’lumotlar, sekin-asta murakkablashib boradigan mashq, masalalar laboratoriya ishlarini bajarish orqali o‘rganiladi. Nazariy mavzular fizika fanining yettita asosiy qismiga tegishli bo‘lib, bu qismlardagi mavzular telekommunikatsiya sohasida muxandis yaxshi bilishi kerak bo‘lgan asosiy tushunchalarni qamrab olgan. 

Ettita qism bo‘yicha mavzular fizika kursining quyidagi bo‘limlariga mos keladi:

1.Mexanika-kinematika, dinamika, statika.

2.Elektrostatika. Elektromagnetizm.

3.Molekulyar fizika va termodinamika asoslari.